| Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie | K-ł FARNY |

Kościół parafialny

Rys historyczny:

 

Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Bolkowie

Powstanie świątyni jest datowane, według profesora Olgierda Czernera, na lata 1248 – 1252. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1298, kiedy to biskup wrocławski Tomasz II patronką świątyni uczynił księżnę Jadwigę Śląską, kanonizowaną w 1267 roku. Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej jest usytuowany w górnej części Rynku. Jako budulca użyto czerwonego oraz żółto zielonkawego piaskowca. Zbudowany został jako gotycki, na planie krzyża greckiego [ równoramiennego ], którego ramiona tworzyły: nawa, transept i prezbiterium. W XIV wieku dobudowano od strony północnej nawę boczną, a także połączono pomieszczenie pod wieżą z transeptem.

   W zewnętrzną wschodnią ścianę prezbiterium , a także w wewnętrzne ściany kruchty, zostały wbudowane siedemnastowieczne nagrobki. Szczyt północnej kruchty zdobiły 3 gotyckie kamienne rzeźby przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Katarzynę Aleksandryjską i świętą Barbarę. Po ostatniej - 2006 rok - konserwacji zostały umieszczone wewnątrz kościoła.

Przed wieżą od zachodu stoi figura św. Jana Nepomucena z 1724 roku.

 

Wnętrze:

 

Ambona barokowa z 1619 roku – ufundowana przez wrocławskiego kupca Andreasa Bodensteina, którego żona pochodziła z Bolkowa. Obok ambony wspornik z XIII wieku , który tworzą trzy męskie głowy o indywidualny wyrazie twarzy.

W 1730 roku na zlecenie. 43. opat krzeszowski Innocenty Fritsch zlecił wykonanie kościelnych ławek.
 

- Ołtarz główny

W centrum: figura NMP z Dzieciątkiem na lewym ręku, w prawej ręce – berło.

Po prawicy NMP - figura świętej Jadwigi Śląskiej w stroju książęcym; atrybuty: model klasztoru trzebnickiego oraz figurka NMP.

Po lewicy NMP – figura świętego Marcina z Tours w stroju biskupim; atrybut: gęś.

 

- Ołtarz północny – Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W centrum: figura Jezusa z sercem gorejącym Po prawicy: figura świętej Teresy z Avila w stroju karmelitańskim; atrybuty: księga oraz promieniejące serce.

Po lewicy: figura świętego Józefa; atrybut – lilia.

 

- Ołtarz południowy – Ołtarz świętej Jadwigi Śląskiej

W centrum: obraz świętej Jadwigi Śląskiej w stroju książęcym; atrybuty: model klasztoru trzebnickiego oraz figurka NMP.

Po prawicy: figura świętej Elżbiety z Turyngii, księżniczki węgierskiej, siostrzenicy świętej, w stroju książęcym; atrybut: róże zawinięte w połę płaszcza książęcego.

Po lewicy: figura nieznanego świętego w habicie kapucyńskim; atrybuty: krzyż oraz model kościoła.

Budowę tego ołtarza zlecił w 1734 roku 44. opat krzeszowski Benedykt II Seidel. Wówczas był to Ołtarz Matki Bożej Wspomożycielki.

 

Stacje Drogi Krzyżowej pochodzą z 1893 roku.

Prospekt organowy datowany jest na 1895 rok.

 

Na szczególną uwagę zasługują następujące detale architektoniczne:

* niezwykle bogata i niepowtarzalna dekoracja roślinna głowic kolumn

* zworniki przedstawiające świętą Jadwigę Śląską, jej męża , ich czterech wnuków oraz herby Piastów linii świdnicko – jaworsko – ziębickiej

* fragment fresku z XIV wieku umieszczonego nad wejściem do zakrystii

Niepowtarzalne detale architektoniczne wymagają szczegółowego studium.

 

 

Źródło  : 

1. Strona parafii : http://www.parafiabolkow.ubf.pl/news.php

2. Historia kościoła: http://www.tmb-bolkow.pl/

 

Organy:

 

    W kościele znajdują się 21-no głosowe organy Schlag & Söhne z końca XIX w.,numer opusowy 419. Traktura gry i rejestrów - pneumatyczna. Organy sprawne, używane w liturgii i podczas koncertów.  Dyspozycja instrumentu:

 

Manuał I:                        Manuał II:                       Pedał:

1. Burdon 16'                  1. Geigen Principal 8'     1. Viollon 16'

2. Principal 8'                2. Portunal 8'                  2. Subbass 16'

3. Doppelflöte 8'           3. Salicet 8'                     3. Gambe 16'

4. Gambe 8'                   4. Aeoline 8'                    4. Bassflöte 16'

5. Gemshorn 4'             5. Principal 4'                  5. Cello 8'

6. Octave 4'                   6. Schwiegel 2'                6. Principalbass 8'

7. Quinte 2 2/3 und 2'

8. Cornett 3 fach

9. Mixtur 3 fach

          

                               

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

KONTAKT

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 75 741 33 04

NASZ FACEBOOK

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

WARTO KLIKNĄĆ

Copyright © 2024 Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.