| Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie | MODLITEWNIK |

 Modlitewnik parafialny 

26 grudnia 2023

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas 

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami 
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami 

 

Święta Maryjo – módl się za nami 
Święty Józefie – módl się za nami 
Przesławny potomku Dawida  
Światło Patriarchów  
Oblubieńcze Bogarodzicy  
Opiekunie Odkupiciela  
Przeczysty stróżu Dziewicy  
Żywicielu Syna Bożego  
Troskliwy obrońco Chrystusa  
Sługo Chrystusa  
Sługo zbawienia  
Głowo Najświętszej Rodziny  
Józefie najsprawiedliwszy  
Józefie najczystszy  
Józefie najroztropniejszy  
Józefie najmężniejszy  
Józefie najposłuszniejszy  
Józefie najwierniejszy  
Zwierciadło cierpliwości  
Miłośniku ubóstwa  
Wzorze pracujących 
Ozdobo życia rodzinnego  
Opiekunie dziewic  
Podporo rodzin  
Podporo w trudnościach  
Pociecho nieszczęśliwych  
Nadziejo chorych  
Patronie wygnańców 
Patronie cierpiących 
Patronie ubogich 
Patronie umierających
Postrachu duchów piekielnych
Opiekunie Kościoła świętego

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

 

P.  Ustanowił go panem domu swego
W.  I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

 

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

KONTAKT

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 75 741 33 04

NASZ FACEBOOK

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

WARTO KLIKNĄĆ

Copyright © 2024 Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.