RACHUNEK SUMIENIA

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI 

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

SPOWIEDZ 

Formuła spowiedzi :

PENITENT: (osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami :

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów: ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: (tydzień, miesiąc, lata temu .....).Pokutę zadaną wypełniłem.Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności. Na zakończenie mów: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu.

PENITENT: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa –

KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

PENITENT: Amen.

Po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do ciebie słowami –

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki.

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

PENITENT: Bóg zapłać.

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

KONTAKT

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 75 741 33 04

NASZ FACEBOOK

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

WARTO KLIKNĄĆ

Copyright © 2024 Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.