17 listopada 2021

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu w Diecezji Świdnickiej 
(etap parafialny)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

 

Nazywam się Jacek Ostrowski i wraz z moją żoną Dorotą zostaliśmy wyznaczeni przez naszego Księdza Proboszcza na parafialnych koordynatorów synodalnej grupy konsultacyjnej. Decyzję Księdza Proboszcza zatwierdził Biskup Świdnicki bp. Marek Mendyk udzielając nam 6 listopada 2021 r. w Świdnicy stosownej misji na czas pełnienia tej posługi.

             Od października br. do połowy roku 2022, w Kościele na całym świecie trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Synod. Słowo synod pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza wspólną drogę, wspólne maszerowanie. Synody odbywały się już w pierwszych wiekach istnienia Kościoła, jednak wtedy nie było wyraźnego rozróżnienia między synodami i soborami. W 1965 roku, w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI ustanowił synod jako instytucję, która w zależności od potrzeb Kościoła będzie służyła jako organ doradczy, do celów konsultacji i współpracy dla pożytku Kościoła. W myśl dokumentu Motu proprio Apostolica sollicitudo synod ma się składać z biskupów, stąd powszechnie używana nazwa Synod Biskupów. Po Soborze Watykańskim II było zwołanych wiele synodów. Papież Franciszek jako pierwszy papież w 2014 roku zwołał Synod o rodzinie, w obradach którego obok biskupów uczestniczyła tak duża liczba osób świeckich. Podążając za nauką Soboru Watykańskiego II, mówiącą o łączności biskupów z papieżem, jedności Kościoła, kolegialności Biskupów oraz troski wszystkich Biskupów o Kościół, w 50 rocznicę istnienia Synodu Biskupów, 17 października 2015 roku Papież Franciszek przedstawia swoją wizję kościelnej synodalności i w ślad za Konstytucją Soboru Watykańskiego  II- Lumen Gentium, uznającą równość całego Ludu Bożego, równość wszystkich ochrzczonych, którzy tworzą wspólnotę kościelną, ogłasza drogę synodalną, do której zostaliśmy zaproszeni. W takim rozumieniu synodalności, Kościół (jako komunia wiernych) i synod to synonimy. Jak zaznaczył papież, synodalność to nie demokracja pozwalająca wybrać jakąś opcję. Kościół, od samego początku ma jasno określony cel, do którego zdąża- jest nim zbawienie wieczne. Jednak do Tego potrzebne jest skuteczne ewangelizowanie i nauczanie. W dobie wielkich zmian na świecie, synod ma pomóc Kościołowi rozeznać nowe drogi   jakie Pan otwiera przed Kościołem. Dlatego najważniejszym elementem synodalności jest słuchanie- najpierw Boga a następnie człowieka. W tym znaczeniu synod można porównać do sytuacji, w której duża rodzina, mając ustalony cel swojego wyjazdu, zbiera się, aby ustalić kto jakim środkiem lokomocji będzie podążał do celu podróży. Papież Franciszek przypomina, że synodalność była typową praktyką Kościoła pierwszego tysiąclecia i należy ją przywrócić, tym bardziej, że nauka Soboru Watykańskiego II stanowi: „wszyscy wierni nie mogą mylić się w wierze” dzięki sile światła pochodzącego od Ducha Świętego otrzymanego na chrzcie świętym, „dlatego należy tego Ludu słuchać, a aby go słuchać, należy udać się tam, gdzie on żyje, do Kościołów lokalnych.

            Jako koordynator w naszej parafii, wraz z żoną, zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się do naszej parafialnej grupy synodalnej. Mamy nadzieję, że podczas kilku wspólnych spotkań, dzięki modlitwie dane nam będzie otwarcie porozmawiać o Kościele, o jego sytuacji, o jego nadziejach oraz o wyzwaniach, przed którymi stoi. Spotkanie w grupie ma być czasem nade wszystko wzajemnego słuchania i bardzo szczerego wypowiedzenia się o tym, co nas cieszy i co nas boli w Kościele.

Wszystkie głosy wypowiedziane w trakcie spotkań parafialnej grupy synodalnej będą anonimowe i zostaną przekazane do diecezjalnego zespołu kierowanego przez Biskupa Świdnickiego, bp. Marka Mendyka a następnie zebrane i w kolejnych etapach przekazane aż do Stolicy Apostolskiej.

Wszystkich, dosłownie wszystkich, zainteresowanych utworzeniem grupy, czyli osoby w każdym wieku, osoby zaangażowane w życie parafii, ale także będące w naszym kościele rzadko, a wręcz wcale, proszę o zgłoszenie się do mnie po zakończonej Mszy św. bezpośrednio do zakrystii, gdzie przekażę niezbędne informacje. Będzie można zgłosić się także w przyszłą niedzielę przed lub po Mszy św. Istnieje także możliwość zgłoszenia się w tygodniu u Księdza Proboszcza lub bezpośrednio do mnie. Jedna grupa synodalna może składać się maksymalnie z 12 osób. Gdyby z naszej parafii zgłosiło się więcej niż 12 osób zostanie utworzona kolejna synodalna grupa konsultacyjna.

Dziękuję za uwagę, proszę o śmiałe i odważne zgłaszanie się, niech to będzie wyraz naszej troski i miłości do Kościoła. Gorąco zachęcam do wspólnych spotkań synodalnych, o które prosi nas przez naszego Biskupa Marka, Ojciec Święty Franciszek.

 

Szczęść Boże! 

Jacek i Dorota Ostrowscy

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

KONTAKT

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 75 741 33 04

NASZ FACEBOOK

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

WARTO KLIKNĄĆ

Copyright © 2024 Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.