2020 w naszej parafii powstał Krąg Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Pielgrzymującej Królowej z Szenszatu.

Historia Kapliczki pochodzi od Ojca Kentenicha z Szensztatu z Niemiec. Kiedy 18 października 1914 roku, podczas I wojny światowej, o. Kentenich głosił nauki grupie chłopców, alumnów niższego seminarium Księży Pallotynów, mówił młodym ludziom o miłości do Maryi, wskazywał Ją jako wzór człowieka, arcydzieło rąk Bożych. Widząc szalejące zło i zagrożenie młodych dusz, zrozumiał, że wolą Bożą jest odnowienie życia pod opieką Maryi oraz zawierzenie Jej swojego życia w przymierzu miłości. Prosił Maryję aby na tym miejscu – w małej kapliczce, miejscu spotkań – podarowała młodym ludziom dom, duchową ojczyznę. Wierzył, że Matka Boża, najwspanialszy dar do naśladowania wskaże jak żyć pełnią wiary w każdych okolicznościach. Ponieważ w kapliczce nie było żadnego obrazu Matki Bożej, zakupiono w antykwariacie skromny lecz piękny oleodruk, który uroczyście zainstalowano w kapliczce 11 kwietnia 1915 roku i nazwano Matką Trzykroć Przedziwną z Szensztatu.

Krąg Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztatu

Msza św. każdego osiemnastego dnia miesiąca 

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

KONTAKT

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 75 741 33 04

NASZ FACEBOOK

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

WARTO KLIKNĄĆ

Copyright © 2024 Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.